Techniky Reizo Akishi

Goto down

Techniky Reizo Akishi

Příspěvek pro Reizo Akishi za Wed Dec 17, 2014 10:31 pm

Raiton Kuroi Kaminari
S rank
(Nenaučené, do budúcna)
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Dizorubu |Rozplynutie|
〜 Úroveň 〜
S
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
Ninjutsu
〜 Popis techniky 〜
Užívateľ svoje telo doslova nechá premeniť a splynúť s bleskom. Tým pádom nadobúda veľkej rýchlosti a v rámci možností i nezraniteľnosti, nakoľko nemôže byť zasiahnutý takmer ničím. V tejto forme sa užívateľ môže vysokou rýchlosťou premiestniť na krátku vzdialenosť, podobne ako Shunshin, po čom sa však technika sama zruší a užívateľ ju musí zopakovať, ak chce ďalšie premiestnenie. Táto technika môže byť spojená i s čiernym bleskom, v takom prípade sa užívateľ môže premiestniť o kúsok ďalej a nadobúda i o čosi väčšiu rýchlosť (môže sa dočahovať na rýchlosť Hiraishinu), ale zároveň o to viac riskuje zranenia, nakoľko samotný blesk je ešte viac podporený čiernym a tým pádom je to pre telo zložitejšie a namáhavejšie na prevedenie.
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Ak by sa užívateľ v tejto forme dostal do styku s vodou, mohol by utrpieť popáleniny na celom tele. Každé premiestnenie je obmedzené počtom 1, potom musí užívateľ znova techniku aktivovať, ale medzi tým musí počkať minimálne 5 sekúnd, pretože rozplynutie tela v blesk v tejto technike je veľmi náročné a ak by užívateľ porušil minimálnu pauzu, opäť by mu hrozili popáleniny. Technika navyše nijak telo fyzicky neposilňuje. Základom je síce podobná technike Raiton no Yoroi, no v konečnom dôsledku je jej použitie i riziko iné.
〜 Stav 〜
Nenaučené
A rank
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Gekido |Besnenie|
〜 Úroveň 〜
A
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
Ninjutsu
〜 Popis techniky 〜
Pri tejto technike užívateľ okolo seba vytvorí množstvo bleskov, ktoré okolo neho voľne rotujú a tzv. blikajú, inak povedané, voľnému oku sa môže zdať, že sa objavujú každú pol-sekundu, ale v skutočnosti sa okolo tela nachádzajú v jednom kuse. Užívateľ tieto blesky môže využiť ako obranu, čiže sa k nemu nikto nedostane a zároveň môže útočiť, ale môže tak isto aj tieto blesky okolo tela ovládať na krátku vzdialenosť a priamo s nimi útočiť. Ak je technika posilnená čiernym bleskom, pochopiteľne dosahuje väčšej sily, následky jej zásahu sú nebezpečnejšie a hustota bleskov okolo tela je väčšia.
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Voda môže opäť dosiahnuť toho, že zelektrizuje užívateľa, takže ak proti nemu niekto použije nejakú Suiton techniku väčšej vlny, buď ju musí zrušiť alebo riskovať zranenia, ak by dostal zásah vodou. To isté platí aj o Fuutone. Silnejší poryv vetra vytvorený oproti nemu by mohol narušiť blesky v ich dráhe a mohli by zasiahnuť samotného užívateľa a spôsobiť mu nepekné zranenia. Technika navyše má aj slepé body, presnejšie zvrchu a zospodu. Rovnako tak je užívateľ zraniteľný pri útokoch s týmito bleskami, pretože ak ich vyšle napríklad dopredu, pochopiteľne tým odkryje nejakú stranu, odkiaľ by blesky presunul a to je práve miesto, ktoré by mohol nepriateľ využiť proti nemu.
〜 Stav 〜
Nenaučené
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Kamigami no Sutoraiki |Úder Boha|
〜 Úroveň 〜
A
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
Ninjutsu
〜 Popis techniky 〜
Užívateľ koncentruje ohromné množstvo bleskov do rúk, ktoré následne v jednom momente vypustí pred seba a bleskom zmätie všetko, čo sa pred ním nachádza. Ide o ničivý a rýchly útok, ktorý si poradí i s veľkými budovami či tlupou ľudí. Posilnenie tejto techniky čiernym bleskom ešte viac zvyšuje silu a ničivosť techniky, rovnako tak aj dosah.
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Technika je veľmi zložitá na zamierenie, preto užívateľ s najväčšou pravdepodobnosťou nemôže protivníka zasiahnuť naisto, musí teda len naslepo triafať všetko pred sebou. Koncentrovanie chakry, bleskov na začiatku techniky navyše čerpá veľa chakry a v niektorých prípadoch táto technika môže poraniť i samotného užívateľa, najčastejšie mu popáliť ruky, preto nesmie byť v koncentrovaní nijak veľmi vyrušený. V boji možné použiť maximálne 3x!
〜 Stav 〜
Nenaučené
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Furasshugyappu |Blesková priepasť|
〜 Úroveň 〜
A
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
Ninjutsu
〜 Popis techniky 〜
Užívateľ, podobne ako pri predošlej technike, opäť koncentruje blesky v rukách a tie následne vypustí do zeme pred seba. Blesky sa roztiahnu cez zem až niekoľko metrov pred neho a počas celého pohybu ničia terén a zároveň zraňujú aj všetko nad sebou, čiže technika môže zraniť pokojne aj toho, kto by to napríklad chcel preskočiť. Čierny blesk tejto technike znova dodáva väčšiu silu a ničivosť s dosahom.
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Slabiny a nevýhody tejto techniky sú v podstate rovnaké, ako pri predošlej. Čiže znova ťažké zamierenie, risk pri koncentrovaní chakry na začiatku a maximálne použitie 3x počas boja.
〜 Stav 〜
Nenaučené
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Daburu Kaminari o Chōkyō |Dvojité skrotenie blesku|
〜 Úroveň 〜
A
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
Ninjutsu
〜 Popis techniky 〜
Užívateľ si vytvorí medzi rukami jedno rameno blesku, ktoré následne rozdvojí a ponechá si ich v dlaniach. Tieto ramená bleskov sa následne môžu predlžovať, rozširovať a voľne pohybovať okolo jeho rúk, čiže sú to ako také prispôsobivé meče, ktoré sú navyše prieraznejšie vďaka tomu, že sú tvorené bleskom. Blesky si užívateľ môže ponechať ako dlho len chce, až kým mu trebárs neklesne chakra na minimum. Pri použití čierneho blesku v tejto technike, ramená bleskov nadobúdajú lepšie ovládanie, dĺžku i prieraznosť. Chakra však pri tom ubúda rýchlejšie.
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Silnejší poryv vetra by mohol spôsobiť, že by sa mohol užívateľ sám zasiahnuť. Opäť je slabinou samozrejme aj voda, ktorá by užívateľa zelektrizovala. Ovládanie bleskov navyše nie je jednoduché a užívateľ stále musí dávať pozor, aby sa mu blesky nevymkli spod kontroly, inak by ho mohli samé zasiahnuť.
〜 Stav 〜
Nenaučené
B rank
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Supuritto Kiba |Bleskový tesák|
〜 Úroveň 〜
B
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
Ninjutsu
〜 Popis techniky 〜
Užívateľ dvoma prstami vytvorí, podľa vlastného uváženia, čiaru tvoriacu sa z blesku, ktorá následne hneď vyletí smerom dopredu, kam užívateľ mieril a rozsekne to, čo užívateľ sám chce, aby bolo rozseknuté. Táto technika nemá problém si poradiť i z budovami a preto je jasné, že zásah človeka, napríklad cez brucho, môže byť smrteľný. Ak je technika podporená čiernym bleskom, rýchlosť a presnosť sa zvyšuje.
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Najjasnejšou slabinou je zrejme smer tejto techniky. Smer užívateľ už počas letu nemôže ovplyvniť, jednoducho strela ide rovno. Protivníkovi teda stačí uhnúť sa do strany a táto strela ho minie. Užívateľ môže túto techniku použiť i viackrát za sebou, v jednom jedinom útoku, ale 5 je maximálny počet striel, ktoré v jednom útoku môže použiť. Potom by už šlo len o menšie a slabšie verzie tejto techniky, inak má možnosť použiť túto techniku až o nejakú chvíľu (4 posty) rovnakým spôsobom. Po druhýkrát by však takéto použitie užívateľa vyčerpalo, takže je lepšie túto techniku využívať primerane a nehádzať jednu strelu za druhou.
〜 Stav 〜
Nenaučené
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Bunkatsu Yunitto |Bleskový útvar|
〜 Úroveň 〜
B
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
NinTaijutsu
〜 Popis techniky 〜
Užívateľ vytvorí, či už zbraňou alebo pohybom tela, 4 hrubé čiary vo vzduchu, tvorené bleskom. Tieto čiary sú účinné na prerazenie vecí či vykrytie letiacich zbraní a podobne, ale môžu byť účinné aj proti človeku v súboji nablízko. Ide v podstate akoby o to, že užívateľ spraví výpad a ten sa následne vo vzduchu, v podobe týchto štyroch čiar, o čosi zväčší a ešte nejakú dobu udrží a predĺži. Ak užívateľ použije čierny blesk v tejto technike, čiary sú hrubšie, dlhšie a majú väčšiu šancu preraziť materiál, ktorý by bolo treba zastaviť.
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Čiary sa vo vzduchu udržia len chvíľu (jeden post). Dajú sa tak isto zničiť hrubou silou, ako aj čiastočne vodou a hlavne vetrom, ktorý čiary rozruší a nakoniec ich vymaže ešte skôr, než by to za tú chvíľu mohli stihnúť samy. Výhodou pre protivníka je určite aj to, že sa tieto čiary vo vzduchu nehýbu, takže zásah či vyhnutie je o trochu jednoduchšie.
〜 Stav 〜
Nenaučené
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Toripuru Ima |Trojitý prúd|
〜 Úroveň 〜
B
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
Ninjutsu
〜 Popis techniky 〜
V tejto technike ide o to, že užívateľ vytvorí tri dlhé ramená bleskov, ktoré sa okolo neho objavujú a krúžia po celý čas, čo túto techniku udržiava. Užívateľovi to dáva výhodu v súbojoch nablízko a tak isto mu dáva šancu tieto blesky využiť k útokom, nielen k obrane, podobne ako to je pri technike Raiton: Gekido. Čierny blesk tejto technike dodáva rýchlosť pohybov bleskov, ako aj zvyšuje ich hustotu, dĺžku a silu.
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Znova do slabín môžme uviesť vodu, vzduch a slepé body hore, dole a v momentoch, keď užívateľ blesky použije k útoku a odkryje tak nejakú časť.
〜 Stav 〜
Nenaučené
C rank
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Kaminari o Chōkyō |Skrotenie blesku|
〜 Úroveň 〜
C
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
Ninjutsu
〜 Popis techniky 〜
Užívateľ vytvorí jedno bleskové rameno, ktoré následne môže využívať k boju ako zbraň. Bleskové rameno sa pohybuje okolo ruky užívateľa a môže sa naťahovať, meniť tvar a podobne. Čierny blesk tejto technike dodáva lepšie ovládanie, dĺžku i prieraznosť.
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Ovládanie blesku nie je najľahšie a užívateľ sa musí stále aspoň trochu sústrediť na to, aby blesk ovládal tak, ako chce. Slabinou je aj opäť voda a vzduch, vodou môžte užívateľa i paralyzovať, nakoľko sa blesk pohybuje blízko jeho tela a vzduchom naopak môžte blesk obrátiť proti nemu a spôsobiť mu zranenie vlastnou technikou.
〜 Stav 〜
Naučené
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Kaminari no Hansha |Bleskový/Hromový reflex|
〜 Úroveň 〜
C
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
Ninjutsu
〜 Popis techniky 〜
Užívateľ vytvorí blesky okolo, ale v podstate aj na svojom tele v pomerne malom množstve. Vďaka nim tak zlepší svoje telo v rýchlosti a sile. Ide akoby o mini-verziu Raiton no Yoroi.
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Ak by ste užívateľa poliali vodou počas toho, ako by mal na sebe túto techniku, o moment by ste videli už len zelektrizovaného týpka. To isté platí aj o vzduchu. Táto technika navyše neposilňuje telo nijak extrémne, len o nejaký kúsok, no v boji to môže niekedy úplne stačiť.
〜 Stav 〜
Naučené
D rank
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Sutantatchi |Paralyzačný dotyk|
〜 Úroveň 〜
D
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
Ninjutsu
〜 Popis techniky 〜
Ide o jednoduchú techniku, pri ktorej užívateľ z rúk/ruky vypustí niekoľko bleskov, ktorými pri priamo dotyku s protivníkom, môže protivníka odstrčiť/odhodiť a slabo paralyzovať (prvé 2 zábery z gifu).
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Znova môžu byť slabinami voda a vzduch, navyše sa musí užívateľ dotýkať nepriateľa, inak by paralyzovanie nebolo účinné.
〜 Stav 〜
Naučené
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Hari |Ihla|
〜 Úroveň 〜
D
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
Ninjutsu
〜 Popis techniky 〜
Nič zložité, užívateľ vytvorí ihlu z blesku, ktorú môže následne hodiť i viackrát za sebou. Čierny blesk túto ihlu posilňuje vo všetkých smeroch.
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Rovnaké, ako pri obyčajných ihlách. Čiže niečo pevné, čím to vykryjete a je po probléme.
〜 Stav 〜
Nenaučené
※※※※※
〜 Názov techniky 〜
Raiton: Buririantobyū |Žiarivý pohľad|
〜 Úroveň 〜
D
〜 Element 〜
Raiton, Kuroi Kaminari
〜 Zaradenie 〜
Ninjutsu
〜 Popis techniky 〜
Užívateľ vytvorí v dlani bleskovú guľu, ktorú môže následne použiť ako svetlo. Pri pridaní čierneho blesku môže svetlo stlmiť, naopak pri ubraní čierneho blesku môže svetlo zvýrazniť. Tak isto môže byť táto technika účinná aj na oslepenie.
〜 Nevýhody/Slabiny 〜
Technika vlastne nemá žiadne slabiny, nakoľko nejde ani o útočnú, ani o obrannú techniku. Maximálne sa môže spomenúť to, že ak ju užívateľ pustí a nechá lietať, po jednom poste sa sama vyparí.
〜 Stav 〜
Naučené
Raiton: Kuropansa (B)
Raiton: Kaminari o Chōkyō (C)
Raiton: Kaminari no Hansha (C)
Raiton: Sutantatchi (D)
Raiton: Buririantobyū (D)
Shunshin no Jutsu (D)
avatar
Reizo Akishi
Chuunin
Chuunin

Poèet pøíspìvkù : 6
Reputation : 3
Join date : 11. 12. 14

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Techniky Reizo Akishi

Příspěvek pro Rei Hoozuki za Thu Dec 18, 2014 9:17 pm

Počkaj si na vyjadrenie druhého admina ...
Za mňa:

_________________
Techniky, Body, Vybavenie:

Všetky základné techniky z akadémie 5x E-rank
Kirigakure no Jutsu D-rank
Shunshin no Jutsu D-rank
Kage Shuriken no Jutsu D-rank
Kuchiyose no Jutsu C-rank
Mizu Bunshin no Jutsu C-rank
Suiro no Jutsu C-rank
Suika no Jutsu C-rank
Doton: Doryūheki B-rank
Suiton: Gōsuiwan no Jutsu B-rank
Suiton: Suijinheki B-rank
Mizu Fūsen no Jutsu B-rank
Mizudeppō no Jutsu B-rank
Suiton: Daibakufu no Jutsu A-rank
Suiton: Dai Bakusui Shoha  A-rank
Suiton: Tate Eboshi  A-rank
Suiton: Daikodan no Jutsu S-rank
Suirō Sameodori no Jutsu  S-rank
Jōki Bōi S-rank
Sairento Kiringu

Špeciálne vybavenie: Samehada

Ninjutsu - 5
Taijutsu - 5,5
Genjutsu - 4
Inteligence - 4
Rychlost - 5
Síla - 4,5
Chakra - 4
Ruční pečetě - 4

avatar
Rei Hoozuki
Mizukage*A
Mizukage*A

Poèet pøíspìvkù : 62
Reputation : 1
Join date : 29. 11. 14

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru

- Similar topics

 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru